жмак виктор - Сайт художника -

жмак виктор - НЕСЕБР

жмак викторНЕСЕБР

жмак виктор - ВЕЧІР

жмак викторВЕЧІР

жмак виктор - МІСТО

жмак викторМІСТО

жмак виктор - трохи зими

жмак виктортрохи зими

жмак виктор - вуличка

жмак викторвуличка

жмак виктор - пекарcька

жмак викторпекарcька

жмак виктор - майбутній пейзаж

жмак виктормайбутній пейзаж

392$
жмак виктор - корзу. пиво

жмак викторкорзу. пиво

жмак виктор - ***

жмак виктор***

жмак виктор - море .опівночі

жмак викторморе .опівночі

жмак виктор - храм

жмак викторхрам

жмак виктор - знову дощ

жмак викторзнову дощ

жмак виктор - місто

жмак виктормісто

жмак виктор - львівчик

жмак викторльвівчик

жмак виктор - Ближче до сну

жмак викторБлижче до сну

жмак виктор - дворик

жмак виктордворик

жмак виктор - Знов зима..

жмак викторЗнов зима..

523$
жмак виктор - ВУЛИЧКА

жмак викторВУЛИЧКА

жмак виктор - корзу.паадружкі

жмак викторкорзу.паадружкі

жмак виктор - вечірня кавярня

жмак викторвечірня кавярня

жмак виктор - біля віденської кави

жмак викторбіля віденської кави

жмак виктор - Площа Ринок

жмак викторПлоща Ринок

жмак виктор - львів академічна

жмак викторльвів академічна

654$
жмак виктор - Боіми.Під вечір

жмак викторБоіми.Під вечір

жмак виктор - Хлівчик

жмак викторХлівчик

жмак виктор - дамочка

жмак виктордамочка

жмак виктор - сонце сіло.пл.ринок

жмак викторсонце сіло.пл.ринок

жмак виктор - сірий день

жмак викторсірий день

жмак виктор - СВЯТО В МІСТІ

жмак викторСВЯТО В МІСТІ

жмак виктор - СУТІНКИ

жмак викторСУТІНКИ

523$
жмак виктор - ПОВНОЛУННЯ

жмак викторПОВНОЛУННЯ

жмак виктор - львів . по обіді

жмак викторльвів . по обіді

жмак виктор - ЗИМА...ПРИЙШЛА

жмак викторЗИМА...ПРИЙШЛА

1569$
жмак виктор - ВЕЧІР

жмак викторВЕЧІР

жмак виктор - МІСТО

жмак викторМІСТО

1111$
жмак виктор - НЕ ДОБРИЙ ВЕЧІР

жмак викторНЕ ДОБРИЙ ВЕЧІР

жмак виктор - грудень

жмак викторгрудень

жмак виктор - олесько ранок

жмак викторолесько ранок

жмак виктор - городоцька

жмак викторгородоцька

жмак виктор - ВУЛИЧКА

жмак викторВУЛИЧКА

жмак виктор -  ***

жмак виктор ***

жмак виктор - ПРОСПЕКТ

жмак викторПРОСПЕКТ

жмак виктор - МЖИЧКА

жмак викторМЖИЧКА

жмак виктор - ранок

жмак викторранок

жмак виктор - КАТЕДРА

жмак викторКАТЕДРА

жмак виктор - ніч

жмак викторніч

жмак виктор - трамвайчик

жмак виктортрамвайчик

жмак виктор - вечір

жмак викторвечір

жмак виктор - на плоші

жмак викторна плоші

жмак виктор - вечір

жмак викторвечір

жмак виктор - львів . теплий день

жмак викторльвів . теплий день

жмак виктор - кафе

жмак викторкафе

жмак виктор - сад

жмак викторсад

жмак виктор - к.вари

жмак викторк.вари

жмак виктор - місто

жмак виктормісто

жмак виктор - вари . дощ

жмак викторвари . дощ

392$
жмак виктор - вара . день холодний

жмак викторвара . день холодний

жмак виктор - вари.вечір

жмак викторвари.вечір

жмак виктор - додому

жмак виктордодому

жмак виктор - місто

жмак виктормісто

жмак виктор - академічна вечір

жмак викторакадемічна вечір

654$
жмак виктор - повернення

жмак викторповернення

жмак виктор - майдан

жмак виктормайдан

жмак виктор - іваново ,зима

жмак викторіваново ,зима

жмак виктор - ще трошки зими

жмак викторще трошки зими

жмак виктор - місто

жмак виктормісто

жмак виктор - ніч. біля катедри

жмак викторніч. біля катедри

жмак виктор - місто

жмак виктормісто

жмак виктор - нічна прогулянка

жмак викторнічна прогулянка

жмак виктор - сонячний день

жмак викторсонячний день

3268$
жмак виктор - катедральний

жмак викторкатедральний

жмак виктор - львів магдалени

жмак викторльвів магдалени

261$
жмак виктор - львів коперніка

жмак викторльвів коперніка

261$
жмак виктор - львів академічна

жмак викторльвів академічна

жмак виктор - львів личаківська ранок

жмак викторльвів личаківська ранок

261$
жмак виктор - львів.вірменська

жмак викторльвів.вірменська

261$
жмак виктор - зимно

жмак викторзимно

жмак виктор - львів .вул. архипенка

жмак викторльвів .вул. архипенка

жмак виктор - в місті

жмак викторв місті

жмак виктор - прага

жмак викторпрага

жмак виктор - пл. ринок вечір

жмак викторпл. ринок вечір

жмак виктор - біля ринку

жмак викторбіля ринку

жмак виктор - львів . коперніка. весна

жмак викторльвів . коперніка. весна

жмак виктор - Біля Канн

жмак викторБіля Канн

жмак виктор - Вічне місто

жмак викторВічне місто

жмак виктор - сутінки

жмак викторсутінки

жмак виктор - Вежі

жмак викторВежі

588$
жмак виктор - СТРИЙСКИЙ ПАРК

жмак викторСТРИЙСКИЙ ПАРК

1569$
жмак виктор - Січень

жмак викторСічень

523$
жмак виктор - Дахи

жмак викторДахи

458$